Stowarzyszenie „Tilia’” oraz Szkoła Leśna na Barbarce serdecznie zapraszają dzieci i młodzież wraz z rodzicami w dniach 7 i 8 lipca w godz. 10.00-16.00 do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach Letniej Akademii Przyrodników, tym razem tematem jest „Ekologia stawu” .

Na stanowisku zostaną przygotowane tradycyjnie podchody dotyczące gatunków zwierząt i roślin związanych ze zbiornikiem wodnym oraz stanowisko plastyczno-edukacyjne dotyczące rozpoznawania gatunków zwierząt i roślin wodnych, w tym organizmów mikroskopowych wraz z badaniem stanu chemicznego wody.  Jednocześnie przypominamy osobom zbierającym pieczęcie, że jest to czwarte tematyczne stanowisko. W tym tygodniu będziemy mogli wręczyć dyplomy i drobne upominki dla dzieci, które uczestniczyły w czterech różnych warsztatach. Serdecznie zapraszamy.