Stowarzyszenie „Tilia” wraz ze Szkołą Leśną na Barbarce zapraszają dzieci i młodzież szkolną (osoby indywidualne) na warsztaty dotyczące bioróżnorodności grzybów.

W trakcie warsztatów uczestnicy:

  • poznają ogólna charakterystykę grzybów,
  • poznają rolę grzybów w przyrodzie i w życiu człowieka,
  • zapoznają się z wybranymi gatunkami grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących,
  • poznają cechy odróżniające grzyby jadalne od podobnych grzybów niejadalnych,
  • wezmą udział w grzybobraniu na terenie lasu Barbarki,
  • wezmą udział w konkursach, w tym plastycznych, dla każdego przewidziano drobny upominek.

 

W trakcie warsztatów zostaną wykorzystane materiały edukacyjne i środki dydaktyczne jak: karty pracy z zadaniami aktywizującymi, przewodniki do oznaczania grzybów, prezentacja multimedialna „Grzyby jadalne i niejadalne”, materiały plastyczne, mikroskopy, gra dydaktyczna – koło fortuny z gatunkami grzybów.

 

Terminy warsztatów:

  • 17 września (niedziela) w godz. 10.00-13.00
  • 23 września (sobota) w godz. 10.00-13.00
  • 1 października (niedziela) w godz. 10.00-13.00
  • 8 października (niedziela) w godz. 10.00-13.00

 

Na warsztaty obowiązują zapisy pod nr tel. 56 657 60 85,  liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona, udział w warsztatach jest bezpłatny.

Finansowanie: WFOŚiGW w Toruniu, Miasto Toruń,