Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w II edycji Festiwalu Ekologicznego, organizowanego w Osadzie Leśnej Barbarka (ul. Przysiecka 13,  Toruń)
ORGANIZATOR: Stowarzyszenie „Tilia”
BENEFICJENCI: grupy zorganizowane – uczniowie szkół podstawowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
KIEDY:  13-15  września  2017 r. (środa- piątek) w dwóch turach –w godz. 9.30-12.00 oraz   12.30 – 15.00 (w każdej turze weźmie udział 10 grup ok 225 osób)
BEZPŁATNIE! Festiwal organizowanych jest w ramach projektu pn „Akademia przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży” i finansowany jest ze środków WFOŚiGW w Toruniu
DOFINANSOWANIE DO DOJAZDU: W celu umożliwienia uczestnictwa w wydarzeniu uczniom z placówek oddalonych od Szkoły Leśnej na Barbarce uczestnicy mogli skorzystać z dopłaty do przewozu autokarowego (250 zł  brutto na autokar na ok. 50 uczestników, autokar grupy zamawiają we własnym zakresie)
ZAPISY: Zgłoszenia należy przesłać faxem na nr tel. 56 657 60 85 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: k.marke@szkola-lesna.torun.pl od dnia 19.06.17r. od godz. 8.00. Wcześniejsze zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem zapisu grupy na Festiwal. Decyduje kolejność zgłoszeń. W pierwszej turze naboru, która potrwa do 21.06.17 r do godz. 16.00 pierwszeństwo mają szkoły, a następnie klasy, które nie zakwalifikowały się do I edycji festiwalu w 2016 r. W przypadku wyczerpania miejsc nabór może zostać zakończony wcześniej. Zakwalifikowanie grupy na Festiwal potwierdzone zostanie przez pracownika Stowarzyszenia „Tilia“ telefonicznie.
W PROGRAMIE FESTIWALU:
Na Festiwal przygotowanych zostanie 10 stanowisk warsztatowych z wykorzystaniem różnorodnych  pomocy i środków dydaktycznych, jak np. preparaty biologiczne, przewodniki i klucze, filmy edukacyjne, prezentacje, zdjęcia, plansze z gatunkami chronionymi, karty pracy, tak aby w sposób przystępny i atrakcyjny dla młodych osób zaprezentować wybrane zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne. Grupa uczestnicząca w festiwalu będzie brała udział w warsztatach na 7 stanowiskach. Na każdym stanowisku uczestnicy będą pracować ok. 20 min.
Na każdym stanowisku zostaną przygotowane konkursy dla uczestników wydarzenia. Uczestnicy konkursów będą  otrzymywać oznaczenie w postaci naklejki za prawidłowo rozwiązany konkurs. Osoby, które uzyskają najwięcej naklejek otrzymają nagrody – 60 osób podczas Festiwalu (20 osób każdego dnia). Realizowane warsztaty będą dostosowane merytorycznie oraz metodycznie do poziomu wiekowego uczestników.
 Stanowiska edukacyjne:
1. Parki  krajobrazowe
2. Gatunki chronione
3. Staw
4. Las
5. Ptaki
6. Grzyby
7. Odpady opakowaniowe
8. Energia odnawialna
9. Żywność ekologiczna
10. Podchody na ścieżkach terenowych.

Załączniki:

Zaproszenie na Festiwal Ekologiczny 2017 na Barbarce

karta zgłoszenia na Festiwal Ekologiczny 2017 na Barbarce