Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce zapraszają grupy zorganizowane dzieci i młodzieży z terenu woj. kujawsko-pomorskiego do udziału w bezpłatnych warsztatach sfinansowanych przez WFOŚiGW w Toruniu oraz Gminę Miasta Toruń w ramach projektów pn. „Akademia Przyrodników. Edukacja dzieci i młodzieży”.

Od 12 czerwca (piątek) prowadzimy zapisy na warsztaty w terminach od września do 9 listopada 2018 r. Nauczycieli i opiekunów grup prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 56 657 60 85 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Liczba bezpłatnych warsztatów jest ograniczona.

 

 1. Zasady skorzystania z bezpłatnych warsztatów sfinansowanych przez Gminę Miasta Toruń.
 1. z warsztatów mogą skorzystać tylko grupy zorganizowane z miasta Torunia,
 2. czas realizacji warsztatów to 2 godz. lekcyjne (90min), grupa może skorzystać z kilku warsztatów w jednym dniu,
 3. warsztaty prowadzone są w godz.:
  • 00-10.30
  • 00-12.30
  • 45-14.15
 4. tematykę warsztatów prowadzący może wybrać z oferty Szkoły Leśnej na Barbarce (ponad 32 tematy dostosowane do grupy wiekowej),
 5. liczba osób w jednej grupie warsztatowej do 30os.

 

 1. Zasady skorzystania z bezpłatnych warsztatów sfinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 1. z warsztatów mogą skorzystać grupy zorganizowane z terenu woj. kujawsko-pomorskiego,
 2. czas realizacji warsztatów to 2 godz. lekcyjne (90min), grupa może skorzystać z kilku warsztatów w jednym dniu,
 3. warsztaty prowadzone są w godz.:
  • 00-10.30
  • 00-12.30
  • 45-14.15
  • 00 –15.30
 4. tematy warsztatów:
Lp. Temat Grupy przedszkolne Grupy ze szkół podstawowych

(I-VII klasy)

Grupy gimnazjalne Grupy ze szkół ponadpodstawowych
1. Cztery pory roku w lesie

 

x x x
2. Drzewa i krzewy

 

x x
3. Grzyby-tajemnicze leśne organizmy x x
4. Obserwacje ornitologiczne

 

x x x
5. Żaby i ropuchy szukają pomocy

 

x x
6.

 

Ślady i tropy zwierząt x x
7.

 

Życie w stawie x x
8. Ochrona przyrody w regionie

 

x x x

 

 

 

 1. liczba osób w jednej grupie warsztatowej to max. 15os.
 2. UWAGA! W związku z faktem, że grupa warsztatowa nie może przekroczyć liczby 15 uczniów, klasy które liczą więcej osób np. 20 musza zostać podzielone na 2 grupy. Prosimy nauczycieli, dyrektorów o zapewnienie opiekuna dla wszystkich grup. Prowadzący warsztaty – pracownik Stowarzyszenie „Tilia” w sensie prawnym nie jest opiekunem grupy.
 3. zgodnie z wymaganiami WFOŚiGW w Toruniu potwierdzeniem udziału grupy w warsztatach jest Karta zajęć oraz zdjęcie dokumentujące realizację zajęć. Dane kontaktowe opiekuna oraz zdjęcia wykonane podczas warsztatów będą wykorzystane tylko do realizacji i promocji działań projektu.
 4. Uczestnicy warsztatów (każde dziecko) proszeni są o uzupełnienie Zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik). W przypadku gdy placówka posiada zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka istnieje możliwość potwierdzenia zgody przez opiekuna grupy.

 

 

Załącznik nr 1 – zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika warsztatów

Załącznik nr 2  – zgoda na przetwarzanie danych (dane nauczycieli).

 

 

 

Informujemy, że uczestnicy bezpłatnych warsztatów edukacyjnych realizowanych na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce mogą skorzystać z Oferty dla Aktywnych Miłośników Przyrody.

 

Oferta dla Aktywnych Miłośników Przyrody

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce zapraszają grupy zorganizowane dzieci i młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego do skorzystania z Oferty dla Aktywnych Miłośników Przyrody

 

 1. Oferta jest elementem warsztatów edukacyjnych organizowanych na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce.
 2. Grupy i klasy, które będą chciały uczestniczyć w konkursie muszą skorzystać z cyklu 4 warsztatów na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce.
 3. Warsztaty mogą być organizowane bezpłatnie, odpłatnie lub sam nauczyciel/opiekun może przeprowadzić zajęcia (pkt. i).
 4. Grupy i klasy, które będą chciały uczestniczyć w konkursie, otrzymają broszurę dotyczącą ochrony przyrody, która będzie stanowiła dzienniczek potwierdzający udział uczniów w warsztatach zorganizowanych na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce.
 5. Grupy i klasy, które skorzystają z warsztatów, otrzymają do dzienniczka pieczątkę Szkoły Leśnej na Barbarce.
 6. W przypadku uczestnictwa w czterech warsztatach grupa/klasa będzie mogła skorzystać z bezpłatnego ogniska na terenie Osady Leśnej na Barbarce, a dla wybranych uczniów przygotowano drobne nagrody (breloczki, magnesy, długopisy).
 7. Termin warsztatów dla grupy należy zamówić w biurze Szkoły Leśnej na Barbarce pod nr tel. 56 657 60 85.
 8. Liczba uczestników konkursu ograniczona (3 000os.).
 9. Istnieje możliwość samodzielnego przeprowadzenia przez nauczycieli/opiekunów grup warsztatów na ścieżce dydaktycznej „Drzewa i krzewy” oraz na stanowiskach edukacyjnych „Odnawialne źródła energii” zlokalizowanych na terenie Osady Leśnej Barbarka po wcześniejszej rezerwacji pod nr tel. 56 657 60 85. Uczestnicy otrzymają bezpłatnie karty pracy.

 

Konkurs będzie realizowany w latach 2018-2019.