W ranach projektu pn. „Chrońmy powietrze-przeciwdziałajmy niskiej emisji” Stowarzyszenie „Tilia” zorganizowała na terenie 10 placówek oświatowych warsztaty edukacyjne dotyczące zanieczyszczeń powietrza, ich wpływu na zdrowie człowieka i przeciwdziałania niskiej emisji. W każdej placówce były realizowane 2 działania:

  • 4 godz. warsztaty edukacyjne „Chrońmy powietrze-przeciwdziałajmy niskiej emisji” ,
  • 5 godz. działania ogólnodostępnego punktu edukacyjnego.

W działaniach na terenie placówek oświatowych udział wzięło 3223 osób. Przeprowadzono 40godz. warsztatów warsztaty edukacyjne „Chrońmy powietrze-przeciwdziałajmy niskiej emisji”, ogólnodostępny punkt edukacyjny działał na terenie placówek przez 50godz.

Dla uczestników zostały przygotowane zadania aktywizujące, karty pracy, kolorowanki, materiały do wykonania posterów oraz prezentacja multimedialna. Na punkcie edukacyjnym zostały ustawione plansze edukacyjne z informacjami o niskiej emisji (pojęcia, schematy, mapy), informacje o wpływie zanieczyszczeń na zdrowie człowieka oraz na środowisko, informacje o odnawialnych źródłach energii. Uczestnicy mogli skorzystać ze środków dydaktycznych jak: krzyżówka terenowa z hasłami związanymi ze smogiem, domino energetyczne-z odnawialnymi i nieodnawialnymi, dom ekologiczny oraz zabawa edukacyjna dotycząca podziału źródeł energii.

W ramach zadania zostały zakupione drobne nagrody dla aktywnych uczniów w postaci linijek, długopisów, słodyczy.