W ranach projektu pn. „Akademia Przyrodników. Edukacja dzieci i młodzieży” przeprowadzono 15 wyjazdów edukacyjnych do placówek oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach zadania w każdej placówce były realizowane 2 działania:

 • 4 godz. warsztaty edukacyjne „ ABC Ornitologii”,
 • 5 godz. działania ogólnodostępnego punktu edukacyjnego.

W warsztatach edukacyjnych „ABC Ornitologii” udział wzięło 1 427 os. przeprowadzono 62godz. warsztatów. Z ogólnodostępnego  punktu edukacyjnego skorzystało 2 347os. punkt działał przez 75 godz. W tym roku odwiedziliśmy:

 • Szkołę Podstawową nr 35 w Toruniu,
 • Zespół Szkół nr 31 w Toruniu
 • Szkołę Podstawową nr 3 w Toruniu,
 • Szkołę Podstawową w Kowalewie Pomorskim,
 • Zespół Szkół nr 24 w Toruniu,
 • Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu,
 • Zespół Szkół w Czernikowie,
 • Szkołę Podstawową w Brzoziu,
 • Zespół Szkół w Obrowie,
 • Zespół Szkół nr 9 w Toruniu,
 • Zespół Szkół w Dąbrowie Biskupiej,
 • Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie,
 • Szkołę Podstawową w Wybczu,
 • Szkołę Podstawową w Pluskowęsach,
 • Szkołę Podstawową w Jajkowie.

 

W trakcie warsztatów „ABC Ornitologii” prowadzący przeprowadził pogadankę na temat ornitofauny woj. kujawsko-pomorskiego. Warsztaty miały formę atrakcyjną, angażującą uczestników w omawiane zagadnienia. Prowadzący przybliżył przy użyciu haseł informacje o ekologii ptaków, sposobach ochrony, gatunkach chronionych i ciekawostkach ornitologicznych województwa. Dla uczestników warsztatów zostały przygotowane zadania aktywizujące, karty pracy, kolorowanki oraz prezentacja multimedialna.

W punkcie edukacyjnym „ABC Ornitologii” została przygotowana wystawa ilustrująca gatunki ptaków śpiewających, wodno-błotnych, ptasi zegar, obszary chronione ze względu na ptaki, gatunki chronione ptaków. Na stanowisku zostały ustawione zabawki edukacyjne „Czyje to jajo”, „Drzewo dziuplaste”, memo gatunków chronionych, koło fortuny, puzzle z gatunkami ptaków. Prowadzący prowadzili zabawy i pogadanki edukacyjne. Dla młodszych uczestników zostało przygotowane stanowisko plastyczne z malowaniem deseczek w kształcie ptaków. W ramach zadania zakupiono drewniane wzory ptaków, wydano broszurę edukacyjną pn. „Ptaki w mieście”. Materiały były przekazywane uczestnikom warsztatów.