W okresie od kwietnia do września 2017r. Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce prowadziły konkurs fotograficzny pn. „Drzewo i jego tajemnice”. Celem konkursu było zaprezentowanie różnorodności gatunkowej i bogactwa form drzew i krzewów z woj. kujawsko-pomorskiego oraz poznanie mieszkańców drzew np. zwierząt, grzybów czy innych roślin.Konkurs skierowany był do uczniów szkół woj. kuj-pom. w czterech kategoriach wiekowych: I-III, IV-VII szkoły podstawowej, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W konkursie udział wzięło ponad 100 uczestników. Dziękujemy za nadesłane prace i gratulujemy nagrodzonym. W ramach konkursu zostaną wydrukowane kalendarze na rok 2018 z fotografiami laureatów.

Kategoria wiekowa klasy I-III S.P.

I miejsce Zuzanna Podgórska ze Szkoły Podstawowej w Górsku

II miejsce Zuzanna Przybyszewska ze Szkoły Podstawowej w Górsku

III miejsce Nina Stańczak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu

Wyróżnienia:
Bruno Kerner ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu

Antoni Napierski ze Szkoły Podstawowej w Górsku

 

Kategoria wiekowa klasy IV-VII

I miejsce Marta Bęben ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu

II miejsce Roger Kerner ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu

III miejsce Hubert  Pochłopień ze szkoły Podstawowej nr 15 w Toruniu

Wyróżnienia:
Kacper Orczykowski ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu

Agnieszka Brykała ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu

Damian Duda ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu

 

Kategoria gimnazjum

I miejsce Agata Urban z Gimnazjum w Jeżewie

II miejsce Natalia Kwas z Zespołu Szkół w Górznie

III miejsce Angelika Kowalska  ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Toruniu

wyróżnienia:

Maksymilian Król ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Toruniu

Kacper Konieczka z Gimnazjum w Jeżewie

Kategoria ponadgimnazjalne

I miejsce Agnieszka Kwas z I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy

II miejsce Wiktoria Gołębiewska z V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

III miejsce Paweł Schulz z I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

wyróżnienia:

Wiktoria Gołębiewska z V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

Paweł Schulz z I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

Mikołaj Pęńsko z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

Informacje o podsumowaniu konkursu zostaną przekazane telefoniczne opiekunom laureatów.