Z przyjemnością informujemy, że w ramach projektów pn. „Akademia Przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży” oraz „Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji” finansowanych ze środków WFOSiGW w Toruniu oraz Miasta Toruń  będziemy organizować bezpłatne wyjazdy edukacyjne „Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji” do placówek oświatowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Wizyty mobilnego stanowiska edukacyjnego są bezpłatne.

Zapraszamy do rezerwacji wyjazdów pod nr tel. 56 657 60 85. 

 

Projekt zakłada realizację 10 wyjazdów edukacyjnych. W ramach zadania będą realizowane w każdej placówce 2 działania:

  • 4 godz. warsztaty edukacyjne „Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji,
  • 5 godz. działania ogólnodostępnego punktu edukacyjnego.

 

W trakcie warsztatów „Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji” prowadzący przeprowadzi pogadankę na temat zanieczyszczeń atmosfery i sposobów przeciwdziałania. Warsztaty będą miały formę atrakcyjną, angażującą uczestników w omawiane zagadnienia. Prowadzący przybliży zagadnienia związane z niską emisją: przyczyny, objawy i skutki. omówieni główne źródła niskiej misji, wykaże zależność pomiędzy niską emisją a chorobami układu oddechowego, wyjaśni co to jest smog oraz przyczyny powstawania smogu w miastach. W trakcie warsztatów omówiony zostanie stan zanieczyszczenia powietrza w województwie kujawsko-pomorskim, sposoby przeciwdziałania niskiej emisji, m.in. wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, wyeliminowanie przestarzałych pieców węglowych, energooszczędne budownictwo w tym termomodernizacje budynków)

Dla uczestników warsztatów zostaną przygotowane zadania aktywizujące, karty pracy, kolorowanki oraz prezentacja multimedialna.

Punkt edukacyjny będzie ulokowany na terenie placówki oświatowej. Na stanowisku zostaną przygotowane plansze z odnawialnymi źródłami energii, plansze przedstawiające mapy zanieczyszczenia powietrza na terenie woj. kujawsko-pomorskiego oraz źródła zanieczyszczeń, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi i stan środowiska przyrodniczego. Na stanowisku zostaną ustawione zabawki edukacyjne: krzyżówka terenowa, domino energetyczne, dom ekologiczny, zabawa edukacyjna dotycząca segregacji źródeł energii.