Z przyjemnością informujemy, że w ramach projektu będziemy organizować bezpłatne wyjazdy edukacyjne „ABC Ornitologii” do 15 placówek oświatowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Zapraszamy do rezerwacji wyjazdów pod nr tel. 56 657 60 85. 

Podczas wyjazdu w każdej placówce oświatowej realizujemy 4 godz. warsztatów edukacyjnych „ABC Ornitologii” oraz 5 godz. działań ogólnodostępnego punktu edukacyjnego. W ramach punktu dzieci skorzystają z wystawy ilustrującej gatunki ptaków śpiewających oraz  wodno-błotnych. Na stanowisku zostaną ustawione zabawki edukacyjne „Czyje to jajo”, „Drzewo dziuplaste”, memo gatunków chronionych, koło fortuny, puzzle z gatunkami ptaków oraz stanowisko plastyczne z malowaniem deseczek w kształcie ptaków lub wykonywaniem origami.

Celem realizacji wyjazdów jest prezentacja różnorodności gatunkowej awifauny, cennych siedlisk ptaków na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, poznania ekologii grup ptaków zsynatropizowanych, ukazanie niekorzystnego wpływu rozprzestrzeniania się tzw. gatunków inwazyjnych oraz konieczności ochrony różnorodności biologicznej poprzez kontrolę i ochronę ekosystemów lądowych i wodnych oraz właściwe zachowania w stosunku do dzikich zwierząt, jakimi są ptaki.