W ramach projektu pn. „Akademia przyrodników. Edukacja dzieci i młodzieży woj. kujawsko-pomorskiego” Stowarzyszenie „Tilia” zorganizowało 10 warsztatów wyjazdowych pn.  „ABC Ornitologii” do placówek edukacyjnych.  W trakcie wyjazdów uczestnicy skorzystali z warsztatów edukacyjnych „ABC Ornitologii” dotyczących zagadnień związanych z ptakami, natomiast w punkcie edukacyjnym można było obejrzeć wystawę ilustrującą gatunki ptaków śpiewających, wodno-błotnych, ptasi zegar, skorzystali z gier edukacyjnych tj.  „Czyje to jajo”, „Drzewo dziuplaste”, memo z gatunków ptaków, koło fortuny oraz uczestniczyli w malowaniu deseczek w kształcie ptaków. Na zakończenie zabawy rozwiązywali zadania  z  kart pracy.

Nasze działania zrealizowaliśmy w szkołach:

  1. Zespół Szkół nr 16 w Toruniu
  2. Szkoła Podstawowa w Łążynie II
  3. Szkoła Podstawowa w Woli
  4. Szkoła Podstawowa w Małkach
  5. Szkoła Podstawowa w Kończewicach
  6. Szkoła Podstawowa w Przysieku
  7. Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu
  8. Szkoła Podstawowa w Warszewicach
  9. Szkoła Podstawowa w Młyńcu
  10. Szkoła Podstawowa nr 11 w Toruniu