Zapraszamy dzieci młodzież z woj. kujawsko-pomorskiego do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Szkołę Leśną na Barbarce i Stowarzyszenie „Tilia”.  W tej edycji tematem jest „Drzewo i jego tajemnice”. Naszym celem jest prezentacja różnorodności gatunkowej i bogactwa form drzew i krzewów oraz poznanie mieszkańców drzew np. zwierząt, grzybów czy innych roślin. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody książkowe, ponadto wydany zostanie kalendarz z nagrodzonymi zdjęciami na rok 2018. Laureaci konkursu wezmą udział w warsztatach fotograficznych prowadzonych przez specjalistów z dziedziny fotografii i przyrody.