Akademia Przyrodników

Czas trwania: styczeń 2018 – grudzień 2018

Cel:

 • podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego,
 • wspieranie działań mających na celu zwiększenie zaangażowania społecznego oraz poziomu odpowiedzialności indywidualnej w obszarze ochrony środowiska,
 • przybliżenie dzieciom i młodzieży oraz społecznościom lokalnym działań sprzyjających ochronie środowiska, poprawie warunków życia mieszkańców,
 • popularyzacja przyrody województwa kujawsko – pomorskiego i jej różnorodności biologicznej,
 • poznanie sposobów przeciwdziałania zmniejszaniu różnorodności biologicznej,
 • kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego,
 • promocja obszarów chronionych pod względem ochrony zasobów genowych gatunków,
 • promocja atrakcji przyrodniczych i kulturowych województwa kujawsko – pomorskiego,,
 • promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju,

Beneficjenci:

dzieci i młodzież ze szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Działania projektu:

 • organizacja warsztatów przyrodniczych dla 5 000 dzieci i młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego na terenie Osady Leśnej Barbarka – dofinansowanie z WFOŚ i GW w Toruniu,
 • organizacja warsztatów przyrodniczych dla 5 000 dzieci i młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego na terenie Osady Leśnej Barbarka – dofinansowanie z Gminy Miasta Toruń
 • organizacja imprezy plenerowej pn. „Grzybobranie na polanie” dla 1000 os.  – dofinansowanie z Gminy Miasta Toruń
 • Letnia Akademia Przyrodników – eventy edukacyjne dla 320 dzieci i młodzieży na terenie Osady Leśnej Barbarka – dofinansowanie z Gminy Miasta Toruń