Stowarzyszenie „Tilia” w okresie wrzesień-październik zorganizowało na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce otwarte warsztaty dotyczące grzybów. Przeprowadzono 4 warsztaty (po 4 godz. każdy) w terminach 23 września, 1 i 8 października (10.00-13.00 i 13.00-16.00), w warsztatach udział wzięło 60osób – dzieci z opiekunami. Warsztaty były bezpłatne dla uczestników, na warsztaty obowiązywały zapisy telefoniczne. W trakcie warsztatów uczestnicy wzięli udział w prelekcji dotyczącej zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, warunków sprzyjających rozwojowi grzybów, sposobów rozpoznawania grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących, poznali cechy odróżniające grzyby jadalne od podobnych grzybów niejadalnych, poznali grzyby chronione oraz rzadkie i nietypowo zbudowane grzyby, niektóre nietypowe grzyby można było obejrzeć  pod mikroskopem. Następnie wyposażeni w kosze, przewodniki do rozpoznawania grzybów uczestnicy wzięli udział w grzybobraniu. Na podsumowanie przeprowadzono konkursy i zadania wiedzowe dotyczące grzybów. Uczestnicy otrzymali drobne nagrody. Na zakończenie warsztatów uczestnicy wykonywali tematyczne prace plastyczne- decupage na deseczkach drewnianych z wzorów jesiennych.