Przypominamy, że w dniach 26-27 maja w godz. 10.00-16.00 odbywa się kolejne spotkanie na terenie Osady Leśnej Barbarka w ramach Letniej Akademii Przyrodników. Tym razem tematem przewodnim jest gromada płazy. Dla uczestników zaplanowano zabawy plastyczne, układanki, wylepianki oraz podchody terenowe. Warsztaty i podchody terenowe są oferowane bezpłatnie dla dzieci i młodzieży. Działania zostały sfinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń.

Osoby, które są zainteresowane zbieraniem pieczątek na czterech różnych stanowiskach przypominamy, że jest to ostatni termin stanowiska pn. „Płazy Polski” Serdecznie zapraszamy.

Regulamin korzystania ze stanowiska edukacyjnego „Letnia Akademia Przyrodników”

  1. Stanowisko zostało przygotowane przez Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkołę Leśną na Barbarce.
  2. Ze stanowiska mogą bezpłatnie korzystać dzieci i młodzież szkolna z terenu woj. kujawsko-pomorskiego.
  3. Dzieci na stanowisku mogą przebywać tylko pod opieką dorosłych. Pracownik na stanowisku nie jest opiekunem dzieci.
  4. Aby skorzystać z warsztatów (zabaw i gier edukacyjnych oraz podchodów) należy zgłosić się do Pracownika na stanowisku, który wskaże miejsce, przekaże materiały itp.
  5. Dzieci i młodzież korzystające ze stanowiska są zobowiązane do podpisania się (podanie imienia i nazwiska) na liście osób korzystających z bezpłatnych warsztatów. Dzieci niepełnoletnie wpisuje rodzic/ opiekun.
  6. Stanowisko jest prowadzone w godz. 10.00-16.00. Materiały na podchody będą wydawane do godz. 15.30.
  7. Dla osób, które będą uczestniczyły w 4 różnych warsztatach zaplanowano drobne nagrody w postaci breloczków i magnesów ekologicznych oraz dyplom przyrodnika.
  8. Nagrody będą wydawane po skorzystaniu z ostatniego z warsztatów na stanowisku. Nie będzie możliwości odebrania nagród w innym terminie niż działa stanowisko edukacyjne.
  9. W celu potwierdzenia udziału na stanowisku osoby otrzymają kartę potwierdzającą udział w warsztatach z miejscem na 4 pieczątki.
  10. Wpis do karty dokonuje Pracownik na stanowisku.