warsztaty dla dzieci zamieszkujących woj. kujawsko-pomorskie

a) warsztaty są bezpłatne, zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
b) z warsztatów mogą skorzystać grupy zorganizowane z terenu woj. kujawsko-pomorskiego,
c) czas realizacji warsztatów to 2 godz. lekcyjne (90min), grupa może skorzystać z kilku warsztatów w jednym dniu,
d) warsztaty prowadzone są w godz.:

– 9.00-10.30
– 11.00-12.30
– 12.45-14.15
– 14.00 –15.30

e) liczba osób w jednej grupie warsztatowej to max. 15os.,
f) UWAGA! W związku z faktem, że grupa warsztatowa nie może przekroczyć liczby 15 uczniów, klasy które liczą więcej osób np. 20 musza zostać podzielone na 2 grupy. Prosimy nauczycieli, dyrektorów o zapewnienie opiekuna dla wszystkich grup. Prowadzący warsztaty – pracownik Stowarzyszenie „Tilia” w sensie prawnym nie jest opiekunem grupy.,
g) zgodnie z wymaganiami WFOŚiGW w Toruniu potwierdzeniem udziału grupy w warsztatach jest Karta zajęć oraz zdjęcie dokumentujące realizację zajęć. Dane kontaktowe opiekuna oraz zdjęcia wykonane podczas warsztatów będą wykorzystane tylko do realizacji i promocji działań projektu,
h) Uczestnicy warsztatów (każde dziecko) proszeni są o uzupełnienie Zgody na wykorzystanie wizerunku. W przypadku gdy placówka posiada zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka istnieje możliwość potwierdzenia zgody przez opiekuna grupy.

Oferta tematyczna:

Lp. Temat Grupy przedszkolne Grupy ze szkół podstawowych

(I-VII klasy)

Grupy gimnazjalne Grupy ze szkół ponadpodstawowych
1. Cztery pory roku w lesie

 

x x x
2. Drzewa i krzewy

 

x x
3. Grzyby-tajemnicze leśne organizmy x x
4. Obserwacje ornitologiczne

 

x x x
5. Żaby i ropuchy szukają pomocy

 

x x
6.

 

Ślady i tropy zwierząt x x
7.

 

Życie w stawie x x
8. Ochrona przyrody w regionie

 

x x x