Letnia Akademia Przyrodników

Letnia Akademia Przyrodników to cykl warsztatów przyrodniczych realizowanych w formie stanowiska edukacyjnego z podchodami na terenie Osady Leśnej na Barbarce. Warsztaty są bezpłatne dla dzieci i młodzieży. Dla osób, które będą uczestniczyły w 4 różnych warsztatach zaplanowano drobne nagrody w postaci breloczków i magnesów ekologicznych oraz dyplom przyrodnika. W celu potwierdzenia udziału na stanowisku osoby otrzymają kartę potwierdzającą udział w warsztatach z miejscem na 4 pieczątki.

Terminy, w których będą realizowane warsztaty.

 

L.p. Data i miejsce Godziny Tematyka wydarzenia
1. 28 i 29 kwietnia

stanowisko przy stawie na Barbarce

 

10.00-16.00

 

Płazy Polski

2. 5 i 6 maja

stanowisko przy stawie na Barbarce

 

10.00-16.00

 

Ptaki Polski

3. 26 i 27 maja

stanowisko przy stawie na Barbarce

10.00-16.00  

Płazy Polski

4. 2 i 3 czerwca

stanowisko przy stawie na Barbarce

 

 

10.00-16.00

 

Drzewa i krzewy

5. 16 i 17 czerwca

stanowisko przy stawie na Barbarce

 

10.00-16.00

 

Ptaki Polski

6. 7 i 8 lipca

stanowisko przy stawie na Barbarce

 

 

10.00-16.00

 

Ekologia stawu

7. 28 i 29 lipca

stanowisko przy stawie na Barbarce

 

 

10.00-16.00

 

Drzewa i krzewy

8. 4 i 5 sierpnia

stanowisko przy stawie na Barbarce

 

 

10.00-16.00

 

Ekologia stawu

 

 

Regulamin korzystania ze stanowiska edukacyjnego „Letnia Akademia Przyrodników”

  1. Stanowisko zostało przygotowane przez Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkołę Leśną na Barbarce.
  2. Ze stanowiska mogą bezpłatnie korzystać dzieci i młodzież szkolna z terenu woj. kujawsko-pomorskiego.
  3. Dzieci na stanowisku mogą przebywać tylko pod opieką dorosłych. Pracownik na stanowisku nie jest opiekunem dzieci.
  4. Aby skorzystać z warsztatów (zabaw i gier edukacyjnych oraz podchodów) należy zgłosić się do Pracownika na stanowisku, który wskaże miejsce, przekaże materiały itp.
  5. Dzieci i młodzież korzystające ze stanowiska są zobowiązane do podpisania się (podanie imienia i nazwiska) na liście osób korzystających z bezpłatnych warsztatów. Dzieci niepełnoletnie wpisuje rodzic/ opiekun.
  6. Stanowisko jest prowadzone w godz. 10.00-16.00. Materiały na podchody będą wydawane do godz. 15.30.
  7. Dla osób, które będą uczestniczyły w 4 różnych warsztatach zaplanowano drobne nagrody w postaci breloczków i magnesów ekologicznych oraz dyplom przyrodnika.
  8. Nagrody będą wydawane po skorzystaniu z ostatniego z warsztatów na stanowisku. Nie będzie możliwości odebrania nagród w innym terminie niż działa stanowisko edukacyjne.
  9. W celu potwierdzenia udziału na stanowisku osoby otrzymają kartę potwierdzającą udział w warsztatach z miejscem na 4 pieczątki.
  10. Wpis do karty dokonuje Pracownik na stanowisku.