Wyjazdy edukacyjne do placówek oświatowych pn. „ABC Ornitologii”

Czas realizacji: marzec-grudzień 2016

Cel:

 • prezentacja różnorodności gatunkowej awifauny,
 • prezentacja cennych gatunków i siedlisk ptaków na terenie woj. kujawsko-pomorskiego,
 • przedstawienie roli bogactwa gatunkowego ornitofauny dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów,
 • poznania ekologii grup ptaków zsynatropizowanych,
 • ukazania niekorzystnego wpływu rozprzestrzeniania się tzw. gatunków inwazyjnych oraz konieczności ochrony różnorodności biologicznej poprzez kontrolę i ochronę ekosystemów lądowych i wodnych oraz właściwe zachowania w stosunku do dzikich zwierząt, jakimi są ptaki,
 • przedstawienie zagrożeń różnorodności biologicznej ptaków wynikających m.in. ze zmian klimatu ale też z powodu zanieczyszczeń środowiska oraz zmniejszania się atrakcyjnych siedlisk dla wybranych gatunków.

Beneficjenci:

dzieci i młodzież z 10 placówek oświatowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Działania projektu:

 1. realizacja 10 wyjazdów edukacyjnych do placówek oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 2. realizacja w każdej placówce oświatowej 4 godz. warsztatów edukacyjnych „ ABC Ornitologii” oraz 5 godz. działań ogólnodostępnego punktu edukacyjnego,
 3. w ramach wyjazdów edukacyjnych dla uczestników zostaną przygotowane:
  • zadania aktywizujące, karty pracy, prezentacja multimedialna,
  • wystawa ilustrująca gatunki ptaków śpiewających, wodno-błotnych, ptasi zegar,
  • zabawki edukacyjne „Czyje to jajo”, „Drzewo dziuplaste”,
  • memo gatunków chronionych, koło fortuny, puzzle z gatunkami ptaków,
  • stanowisko plastyczne z malowaniem deseczek w kształcie ptaków oraz wykonywaniem origami.