Festiwal Ekologiczny

Stowarzyszenie „Tilia” w ramach projektu pn. „Akademia Przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży woj. kujawsko-pomorskiego” zaplanowało organizację 3-dniowego Festiwalu Ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu woj. kujawsko-pomorskiego. Trzydniowy festiwal zostanie zorganizowany w dniach 13, 14 i 15 września 2017 r.

Każdego dnia festiwalu planowane są 2 tury warsztatów po 2, 5 godz. każda. Zaplanowano że w Festiwalu udział weźmie ok. 1 350 osób.

W ramach zadania na terenie Osady Leśnej na Barbarce zostanie przygotowanych 10 stanowisk warsztatowych z wykorzystaniem różnorodnych  pomocy i środków dydaktycznych, jak np. preparaty biologiczne, przewodniki i klucze, filmy edukacyjne, prezentacje, zdjęcia, plansze z gatunkami chronionymi, karty pracy, tak aby w sposób przystępny i atrakcyjny dla młodych osób zaprezentować wybrane zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne.

Stanowiska edukacyjne: 

  1. Parki  krajobrazowe
  2. Gatunki chronione
  3. Staw
  4. Las
  5. Ptaki
  6. Grzyby
  7. Odpady opakowaniowe
  8. Energia odnawialna
  9. Żywność ekologiczna
  10. Podchody na ścieżkach terenowych

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU w Festiwalu Ekologicznym  organizowanym w Osadzie Leśnej Barbarka, ul. Przysiecka 13 w Toruniu 

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie „Tilia”

BENEFICJENCI: grupy zorganizowane – uczniowie szkół podstawowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

KIEDY:  13-15  września  2017 r. (środa- piątek) w dwóch turach –w godz. 9.30-12.00 oraz   12.30 – 15.00 (w każdej turze weźmie udział 10 grup ok 225 osób)

BEZPŁATNIE! 

DOFINANSOWANIE DO DOJAZDU: W celu umożliwienia uczestnictwa w wydarzeniu uczniom z placówek oddalonych od Szkoły Leśnej na Barbarce uczestnicy mogli skorzystać z dopłaty do przewozu autokarowego (250 zł  brutto na autokar na ok. 50 uczestników, autokar grupy zamawiają we własnym zakresie)

W PROGRAMIE FESTIWALU:

Na Festiwal przygotowanych zostanie 10 stanowisk warsztatowych z wykorzystaniem różnorodnych  pomocy i środków dydaktycznych, jak np. preparaty biologiczne, przewodniki i klucze, filmy edukacyjne, prezentacje, zdjęcia, plansze z gatunkami chronionymi, karty pracy, tak aby w sposób przystępny i atrakcyjny dla młodych osób zaprezentować wybrane zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne. Grupa uczestnicząca w festiwalu będzie brała udział w warsztatach na 7 stanowiskach. Na każdym stanowisku uczestnicy będą pracować ok. 20 min.

Na każdym stanowisku zostaną przygotowane konkursy dla uczestników wydarzenia. Uczestnicy konkursów będą  otrzymywać oznaczenie w postaci naklejki za prawidłowo rozwiązany konkurs. Osoby, które uzyskają najwięcej naklejek otrzymają nagrody – 60 osób podczas Festiwalu (20 osób każdego dnia). Realizowane warsztaty będą dostosowane merytorycznie oraz metodycznie do poziomu wiekowego uczestników.

A. Stanowiska edukacyjne:

1. Parki  krajobrazowe

2. Gatunki chronione

3. Staw

4. Las

5. Ptaki

6. Grzyby

7. Odpady opakowaniowe

8. Energia odnawialna

9. Żywność ekologiczna

10. Podchody na ścieżkach terenowych.

Pobierz

zaproszenie do udziału w Festiwalu

kartę zgłoszenie udziału w Festwialu