Otwarte warsztaty „Na Grzyby”

Czas realizacji: sierpień-październik 2017

 

Cel:

  • prezentacja różnorodności biologicznej grzybów województwa kujawsko-pomorskiego,
  • zapoznanie mieszkańców województwa z nietypowymi grzybami jak porosty, pleśnie i drożdże,
  • podniesienie świadomości w zakresie zasad prawidłowego grzybobrania i ukazanie zagrożeń dla różnorodności grzybów wynikających z niewłaściwego postępowania człowieka,
  • przedstawienie roli i znaczenia grzybów dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów,

 

Beneficjenci:

dzieci i młodzież.

 

Działania projektu:

  • opracowanie materiałów edukacyjnych (4 scenariusze warsztatów z kartami pracy i prezentacjami multimedialnymi),
  • przeprowadzenie 4 otwartych warsztatów z cyklu „Na grzyby” dla 60 uczestników w miesiącach wrzesień-październik 2017,
  • opracowanie i zakup pomocy dydaktycznej – koło fortuny do rozpoznawania grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących.