Oferta tematyczna

W ramach projektu Stowarzyszenie „Tilia organizuje bezpłatne warsztaty edukacyjne dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z terenu woj. kujawsko-pomorskiego

  • dla uczestników przygotowano warsztaty 2 i 3 –godzinne,
  • warsztaty przyrodnicze i artystyczne dostosowane są do poziomu intelektualno – rozwojowego uczestników,
  • z myślą o uczestnikach programu opracowano nową ofertę warsztatów przyrodniczych,
  • warsztaty będą realizowane na terenie obszarów chronionych tj. rezerwat przyrody „Las Piwnicki” oraz obszar Natura 2000 „Leniec w Barbarce”.
Dofinansowano ze środków Miasta Toruń
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu