Festiwal Ekologiczny

Stowarzyszenie „Tilia” w ramach projektu pn. „Akademia Przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży woj. kujawsko-pomorskiego” zaplanowało organizację 3-dniowego Festiwalu Ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu woj. kujawsko-pomorskiego. Trzydniowy festiwal zostanie zorganizowany w dniach 13-15 września 2017 r.

Każdego dnia festiwalu planowane są 2 tury warsztatów po 2, 5 godz. każda. Zaplanowano że w Festiwalu udział weźmie ok. 1 350 osób.

W ramach zadania na terenie Osady Leśnej na Barbarce zostanie przygotowanych 10 stanowisk warsztatowych z wykorzystaniem różnorodnych  pomocy i środków dydaktycznych, jak np. preparaty biologiczne, przewodniki i klucze, filmy edukacyjne, prezentacje, zdjęcia, plansze z gatunkami chronionymi, karty pracy, tak aby w sposób przystępny i atrakcyjny dla młodych osób zaprezentować wybrane zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne.

Stanowiska edukacyjne: 

  1. Parki  krajobrazowe
  2. Gatunki chronione
  3. Staw
  4. Las
  5. Ptaki
  6. Grzyby
  7. Odpady opakowaniowe
  8. Energia odnawialna
  9. Żywność ekologiczna
  10. Podchody na ścieżkach terenowych

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU w Festiwalu Ekologicznym  organizowanym w Osadzie Leśnej Barbarka, ul. Przysiecka 13 w Toruniu 

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie „Tilia”

BENEFICJENCI: grupy zorganizowane – uczniowie szkół podstawowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

KIEDY:  13-15  września  2017 r. (środa- piątek) w dwóch turach –w godz. 9.30-12.00 oraz   12.30 – 15.00 (w każdej turze weźmie udział 10 grup ok 225 osób)

BEZPŁATNIE! 

DOFINANSOWANIE DO DOJAZDU: W celu umożliwienia uczestnictwa w wydarzeniu uczniom z placówek oddalonych od Szkoły Leśnej na Barbarce uczestnicy mogli skorzystać z dopłaty do przewozu autokarowego (250 zł  brutto na autokar na ok. 50 uczestników, autokar grupy zamawiają we własnym zakresie)

W PROGRAMIE FESTIWALU:

Na Festiwal przygotowanych zostanie 10 stanowisk warsztatowych z wykorzystaniem różnorodnych  pomocy i środków dydaktycznych, jak np. preparaty biologiczne, przewodniki i klucze, filmy edukacyjne, prezentacje, zdjęcia, plansze z gatunkami chronionymi, karty pracy, tak aby w sposób przystępny i atrakcyjny dla młodych osób zaprezentować wybrane zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne. Grupa uczestnicząca w festiwalu będzie brała udział w warsztatach na 7 stanowiskach. Na każdym stanowisku uczestnicy będą pracować ok. 20 min.

Na każdym stanowisku zostaną przygotowane konkursy dla uczestników wydarzenia. Uczestnicy konkursów będą  otrzymywać oznaczenie w postaci naklejki za prawidłowo rozwiązany konkurs. Osoby, które uzyskają najwięcej naklejek otrzymają nagrody – 60 osób podczas Festiwalu (20 osób każdego dnia). Realizowane warsztaty będą dostosowane merytorycznie oraz metodycznie do poziomu wiekowego uczestników.

A. Stanowiska edukacyjne:
1. Parki  krajobrazowe
2. Gatunki chronione
3. Staw
4. Las
5. Ptaki
6. Grzyby
7. Odpady opakowaniowe
8. Energia odnawialna
9. Żywność ekologiczna
10. Podchody na ścieżkach terenowych.

Zdjęcia z poprzedniej edycji