Aktywny Miłośnik Przyrody

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce zapraszają grupy zorganizowane dzieci i młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego do skorzystania z Oferty dla Aktywnych Miłośników Przyrody

 

  1. Oferta jest elementem warsztatów edukacyjnych organizowanych na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce.
  2. Grupy i klasy, które będą chciały uczestniczyć w konkursie muszą skorzystać z cyklu 4 warsztatów na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce.
  3. Warsztaty mogą być organizowane bezpłatnie, odpłatnie lub sam nauczyciel/opiekun może przeprowadzić zajęcia (pkt. i).
  4. Grupy i klasy, które będą chciały uczestniczyć w konkursie, otrzymają broszurę dotyczącą ochrony przyrody, która będzie stanowiła dzienniczek potwierdzający udział uczniów w warsztatach zorganizowanych na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce.
  5. Grupy i klasy, które skorzystają z warsztatów, otrzymają do dzienniczka pieczątkę Szkoły Leśnej na Barbarce.
  6. W przypadku uczestnictwa w czterech warsztatach grupa/klasa będzie mogła skorzystać z bezpłatnego ogniska na terenie Osady Leśnej na Barbarce, a dla wybranych uczniów przygotowano drobne nagrody (breloczki, magnesy, długopisy).
  7. Termin warsztatów dla grupy należy zamówić w biurze Szkoły Leśnej na Barbarce pod nr tel. 56 657 60 85.
  8. Liczba uczestników konkursu ograniczona (3 000os.).
  9. Istnieje możliwość samodzielnego przeprowadzenia przez nauczycieli/opiekunów grup warsztatów na ścieżce dydaktycznej „Drzewa i krzewy” oraz na stanowiskach edukacyjnych „Odnawialne źródła energii” zlokalizowanych na terenie Osady Leśnej Barbarka po wcześniejszej rezerwacji pod nr tel. 56 657 60 85. Uczestnicy otrzymają bezpłatnie karty pracy.

 

Konkurs będzie realizowany w latach 2018-2019.